Inginer programator

Angajăm Inginer programator, cu studii superioare de licență.
Titularul funcţiei trebuie să aibă vechimea în muncă preferabil de cel puţin 1-2 ani în domeniul tehnologiilor informaţionale.
Titularul funcţiei trebuie să dispună de cunoştinţe avansate în domeniul tehnologiilor informaţionale:
- limbaje de programare;
- sisteme de gestionare a bazelor de date;
- asigurarea hard şi soft a reţelelor de calculatoare; 
- asigurarea sistemelor de organizare a securităţii informaţionale;
- cunoştinţe în domeniul sistemului bugetar şi contabil al Republicii Moldova.

Pentru a partricipa la concurs aplicati dvs. CV online