Funcții vacante

Prin angajarea unor specialişti de valoare, se va contribui la creşterea performanţei și calității muncii în întreprindere. Astfel, vor fi atraşi specialiști relevanţi cerinţelor postului, candidații cu calităţi profesionale, experienţă, aptitudini, factorii de personalitate şi alte aspecte necesare pentru persoana care va ocupa un anumit post în echipa noastră. 
 
Persoanele interesate sunt rugate să expedieze CV-ul şi eventual o scrisoare de intenţie pe adresa: lilia.ciubuc@fintehinform.md, tel. 022 262-873. Doar candidaţii selectaţi vor fi invitaţi la interviu.
 
La moment, în cadrul Î.S. „Fintehinform” sunt disponibile următoarele funcţii vacante: