Suportul tehnic a utilizatorilor SIGFP

Liniile de suport sunt organizate conform tabelului de mai jos  

Sistemul/modulul

Procese de business

Telefoane de suport

 • Modulul „Planificarea bugetară” (SIMF/BPS)
 • Elaborarea CBTM;
 • Stabilirea limitelor;
 • Elaborarea bugetului (colectarea propunerilor de buget, elaborarea versiunilor de buget);
 • Modificarea bugetului aprobat inițial

022 26-28-51

022 26-28-52

022 26-28-65

 • Modulul „Alocații bugetare” (GAB)
 • Importul bugetului aprobat inițial
 • Dezagregarea bugetului aprobat inițial;
 • Redistribuiri de buget de tipul G, AB și AF;
 • Redistribuiri de buget de tipul ORG1 și ORG2;
 • Importul bugetului modificat;
 • Dezagregarea bugetului modificat (rectificat);
 • Elaborarea și dezagregarea bugetului provizoriu

022 26-28-51

022 26-28-52

022 26-28-65

 • Modulul „Instituția – Trezoreria” (E-Docplat)
 • Crearea, semnarea și transmiterea ordinului de plată, ordinului de plată generalizatoare;
 •  Crearea, semnarea și transmiterea notei de transfer, notei de transfer generalizatoare;
 • Crearea, semnarea și transmiterea delegației de retragere de numerar, delegației de retragere de numerar generalizatoare;

022 26-25-26

 • Modulul „Rapoarte (non)financiare” (SIMF/CNFD)
 • Crearea, semnarea și transmiterea setului de rapoarte lunare (FD-049, FD-050);
 • Crearea, semnarea și transmiterea setului de rapoarte trimestriale (FD-041- FD-048)

022 26-25-26

 
 • Probleme legate de înregistrare și acces

022 26-28-66

022 26-28-67

 

Regulamentul cu privire la modul de înregistrare a utilizatorilor în SIMF al Ministerului Finanţelor

Cerere pentru crearea Contului de utilizator în SIMF (Bugetul de stat)

Cerere pentru crearea Contului de utilizator în SIMF (Bugetul local)

Cerere pentru revocarea Contului de utilizator în SIMF

Cerere-BS pentru crearea Contului de utilizator în modulul ,,Alocaţii bugetare" (GAB)

Cerere-BL pentru crearea Contului de utilizator în modulul ,,Alocaţii bugetare" (GAB)

Cerere pentru crearea Contului de utilizator în modulul „Colectarea rapoartelor (non)financiare” (CNFD)