Sisteme informationale elaborate si administrate de cãtre Î.S.«Fintehinform»

1. În cadrul administrării, menținerii, dezvoltării și asigurării a funcționării Sistemului Informațional de Gestionare a Finanțelor Publice al Ministerului Finanțelor se disting următoarele genuri de activitate efectuate de către Î.S. "Fintehinform":

• elaborarea, implementarea și menținerea sistemelor informaționale;
• elaborarea documentelor privind proiectarea, implementarea și exploatarea sistemelor informaționale;
• acordarea suportului privind utilizarea și exploatarea sistemelor informaționale;
• implementarea tehnologiilor informaționale, sistemelor și rețelelor informaționale;
• elaborarea arhitecturii softului, hardului și a rețelelor de calculatoare și actualizarea ei în dependență de necesități;
• elaborarea arhitecturii softului, hardului și rețelelor Ministerului Finanțelor și instituțiilor subordonate, și actualizarea ei în dependență de necesități;
• coordonarea activității de întreținere a echipamentelor informaționale și de comunicații din dotarea Ministerului Finanțelor;
• analiza și înaintarea propunerilor privind implementarea și utilizarea tehnologiilor informaționale în cadrul Ministerului Finanțelor;
• instalarea și deservirea rețelei de calculatoare a Ministerului Finanțelor;
• menținerea și dezvoltarea paginii web și a serviciului de poștă electronică ale Ministerului Finanțelor;

2. Implementarea și menținerea Sistemului informațional integrat de evidență contabilă în autoritățile publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP).

3. Organizarea școlilor - seminar privind utilizarea sistemelor informaționale de gestionare a finanțelor publice.

4. Deservirea tehnică a rețelei de calculatoare (întreținere, diagnosticare și reabilitare).