Structura Întreprinderii

 Organigrama Întreprinderii de Stat "Fintehinform"