Obiective

       Întreprinderea de Stat „Fintehinform” are drept obiectiv principal asigurarea bunei funcţionări a sistemului informaţional de gestionare a finanţelor publice al Ministerului Finanţelor şi anume proiectarea, elaborarea şi menţinerea sistemelor informaţionale, administrarea reţelei de calculatoare, serverelor şi bazelor de date, asigurarea securităţii informaţionale, etc..
Totodată, promovarea tehnologiilor informaţionale pe întregul teritoriu republicii şi acordarea suportului instituţiilor publice în implementarea și utilizarea sistemelor informaţionale la gestionarea finanţelor publice, astfel asigurînd crearea unui mediu informaţional unic cu executorii de buget (ministere, departamente, instituţii publice) în procesul elaborării şi executării bugetului şi formării rapoartelor privind executarea bugetului în timp real, cu utilizarea tehnologiilor Internet şi accesul autorizat al utilizatorilor.