Anunț

 ÎS „Fintehinform” anunță despre modificarea Invitației de participare la procedura de achiziție a bunurilor (serverului) prin cererea ofertelor de prețuri, publicate pe data de 25 iulie 2016 cu numărul 32/73 și despre prelungirea termenului de prezentare a ofertei și a documentelor de calificare până la data de 12 august 2016.
Invitația de participare modificată poate fi solicitată la numărul de telefon 022-26-28-74 (sau prin email iulian.botnaru@fintehinform.md). Agenții economici sunt invitați să prezinte ofertele pe adresa mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7, bir. 34, pînă la data de 12 august 2016, ora 10.00.