Seminar de instruire a contabilior din cadrul Autorităţilor Publice

Î.S. "Fintehinform"  a organizat în perioada 4 - 28 noiembrie 2014 seminare de instruire a contabililor din instituții bugetare cu tematica: „Sistemul Informaţional Integrat de Evidenţă Contabilă în Autorităţile Publice bazat pe Platforma 1C”.

Scopul seminarului este promovarea tehnologiilor informaţionale şi acordarea suportului instituţiilor publice în domeniul utilizării tehnologiilor informaţionale la gestionarea finanțelor publice.

Programul de instruire cuprinde următoarele subiecte:

• Etapa incepătoare a lucrului în sistem, introducerea instituțiilor, a conturilor de decontare etc;
• Modulul plan de finanțare;
• Evidența operațiunilor de casă;
• Evidența decontărilor;
• Evidența titularilor de avans;
• Evidența mijloacelor fixe;
• Evidența OMVSD-lor;
• Evidența materialelor;
• Evidența produselor alimentare;
• Evidența plății părintești;
• Evidența transportului auto și combustibilului;
• Modulul retribuirea muncii;
• Formarea dărilor de seamă, automat generate de sistem.

Seminarul durează 5 zile, începînd cu ora 8:30 pîna la 17:00, în incinta Î.S ,,Fintehinform”, str.Cosmonauților, 7. Pentru programare la seminar sau informații suplimentare, puteți apela la nr. de telefon (022) 26-28-81; (022) 26-28-67.