Anunț

              In scopul executării Hotărîrii Guvernului nr.125 din 06 februarie 2018 Întreprinderea de Stat “Fintehinform” a fost reorganizată prin transformare în Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, care este succesor de drepturi și obligațiuni și al cărei fondator este Ministerul Finanțelor.

Instituția Publică Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe” a fost înregistrată în Registrul de stat al persoanelor juridice la data de 02 aprilie 2018. 

Domeniile de competenţă a IP Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe sunt:

1) administrarea, dezvoltarea, menţinerea şi asigurarea funcţionării sistemelor informaţionale în domeniile: finanţe publice, achiziţii publice, fiscal şi vamal;

2) implementarea tehnologiilor informaţionale atît în cadrul Ministerului Finanţelor, al autorităţilor administrative din subordinea acestuia, cît şi în afara Ministerului Finanţelor;

3) acordarea suportului instituţional, inclusiv în domeniul contabilităţii în sectorul bugetar şi în procesul de dezvoltare continuă a capacităţilor profesionale ale personalului care activează în domeniile: finanţe publice, achiziţii publice, fiscal şi vamal;

4) administrarea şi întreţinerea infrastructurii TIC şi a altor infrastructuri conexe activităţii desfăşurate atît în cadrul Ministerului Finanţelor, cît şi în cadrul autorităţilor administrative din subordinea acestuia;

5) asigurarea reprezentării în vamă şi a depozitării temporare;

6) alte domenii atribuite prin acte normative, inclusiv ale fondatorului, în competenţa Centrului.