ANUNȚ

       Administrația intreprinderii de Stat “Fintehinform” vă informează că, în ședința Guvernului RM din data de 31 ianuarie 2018 a fost aprobată hotdrîrea Guvernului “Cu privire la Instituția publică “Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe””. Prin care se dispune că, Intreprinderea de Stat “Fintehinform” se reorganizează, prin transformare, în Instituția Publică “Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, - al cărei fondator este Ministerul Finanțelor.