SISTEM INFORMAȚIONAL INTEGRAT DE EVIDENȚĂ CONTABILĂ ÎN AUTORITĂȚILE PUBLICE BAZAT PE PLATFORMA 1C

 Întreprinderea de Stat „Fintehinform” Vă propune automatizarea complexă a evidenței contabile într-o perioadă scurtă de timp prin instalarea Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice bazat pe platforma 1C (SIIECAP), care este unicul program integrat, care conţine toate modulele necesare, interdependente între ele și anume: Gestionarea alocațiilor bugetare; Casa; Banca; Evidența decontărilor cu agenții economici; Evidența creanțelor titularilor de avans; Evidența mijloace fixe; Evidența materialelor; Evidența documentelor bănești; Evidența produselor alimentare; Plata părintească; Evidența transportului auto și a combustibilului; Retribuirea muncii; Generarea rapoartelor (FD-041-FD-52), Cartea mare, Cartea salariului, Fișa informație (formularul 417), IRV, IALS, MED, REV-1, REV-2, REV-5, REV-5A, toate notele de contabilitate etc) și interacționează cu sistemele informaționale a MF (SIMF, inclusiv CNFD și E-Docplat), SFS și CNAS. 

Pentru a beneficia de Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autorițățile publice bazat pe platforma 1C este necesar să dispuneți de următoarele componente:

 1. Platforma licențiată 1C: Enterprise - 6000 lei – 1 licență
                                                                - 12600 lei – 5 licențe.

SIIECAP este compus din două componente: configurație și Platforma licențiată 1C: Enterprise

2. Contract de implementare - 2475 lei pentru 3 zile lucrătoare, în cadrul cărora vom realiza instalarea platformei 1C; crearea bazei informaționale, configurarea drepturilor utilizatorilor; instruirea generală a utilizatorilor privind utilizarea sistemului; ajutor la introducerea soldurilor.

3. Contract de mentenanță – 6000 lei /anual sau 1500 lei/trimestrial (1-3 utilizatori) lei 8400 lei/anual sau 2100 lei/trimestrial (de la 4 utilizatori)
prin care veți avea accesul la modificările de program, în baza modificărilor din legislația în vigoare;consultații telefonice (linia fierbinte).
Pentru cei care doresc asistență și consultanță în procesul de implementare a sistemului prin deplasarea specialistului la beneficiar, se încheie un acord suplimentar.
Suportul permanent al specialiștilor noștri va asigura funcționarea continuă a sistemului, actualizarea promptă a versiunilor, va permite efectuarea la timp a ajustării sistemului la modificările efectuate în legislație (coordonarea tuturor modificărilor în sistem și a rapoartelor se face direct cu specialiștii MF).
ÎS „Fintehinform” deja deservește cu succes circa 800 de instituții pe întreg teritoriu republicii. ÎS „Fintehinform” este o întreprindere al cărei capital social aparţine în întregime statului. Fondatorul întreprinderii este Ministerul Finanţelor al Republicii Moldova.

Rămânem în așteptarea clienții noi pentru implementarea SIECAP și amintim clienților noștri fideli despre necesitatea reîncheierii contractelor de mentenanță

Detalii la telefoanele 022 26 28 67 sau 067195970 (dl Valeriu Chirică, șef direcţie implementarea şi menţinerea serviciilor informatice)