Cursul de instruire "Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice – SIIECAP"

În perioada 12-16 februarie 2018 (instituții bugetare) și 19-23 februarie 2018 (primării) vă invităm la cursul de instruire pentru Sistemul Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice – SIIECAP (bazat pe platforma 1C). 

Cursul este orientat pentru utilizatori începători în SIECAP, limba de predare a cursului - română, instruirea interactivă se va efectua în grup restrâns de pînă la 18 persoane. 

Durata cursului este de 5 zile, iar programul cuprinde următoarele module:

• Completarea nomenclatoarelor;
• Completarea planului de finanțare;
• Evidența operațiunilor de casă și bancare;
• Servicii acordate de instituțiile terțe;
• Evidența decontărilor cu titularii de avans;
• Evidența mijloacelor fixe;
• Evidența materialelor, produselor alimentare, combustibilului;
• Evidența plății părintești;
• Incasarea veniturilor de la servicii cu plată;
• Retribuirea muncii;
• Introducerea ordinelor și tarificației;
• Introducerea soldurilor și altor calculări;
• Calcularea salariului și formarea rapoartelor privind retribuirea muncii. 

La finele cursului se eliberează Certificat de Participare, care confirmă studiile urmate. 

Costul cursului 1750 lei (350 lei/zi per persoană). 

Rezultatul investiției DVS – cunoașterea prevederilor SNC, noului plan de conturi contabile și a celei mai actuale versiuni a Sistemului Informațional Integrat de Evidență Contabilă în Autoritățile Publice.  

Vom fi bucuroşi să Vă vedem printre participanţii cursurilor de instruire organizate de întreprinderea noastră.


Înregistrarea la cursurile de instruire, se fac la numărul de telefon:
022 262 867 sau 067195970,
e -mail:
valeriu.chirica@fintehinform.md