Reprezentantul IS Fintehinform a participat la lansarea Programului de contabilitate și raportare în sectorul public (PULSAR)

 

       Participarea reprezentantului IS Fintehinform la lansarea Programului de contabilitate și raportare în sectorul public (PULSAR), susținut de Banca Mondială, în perioada 11 – 13 decembrie 2017, în oraşul Viena, Austria, a fost asigurată de dna Grosu Axenti Diana, Vice-administrator.

       În cadrul evenimentului au fost discutate  necesitatea îmbunătățirii raportării financiare și a contabilității în domeniul public, alinierea la standardele IPSAS fiind prezentată experiența Austriei și Elveției și a altor țări participante, inclusiv Republica Moldova.

       Au fost identificate prioritățile tematice ale practicienilor comunităților profesionale formate în cadrul programului, inclusiv:

            - modelele de SI de management financiar, precum și SI de ținere a contabilității pentru                    instituțiile bugetare,

            - consolidarea raportării financiare,

            - structura planurilor de conturi,

            - integrarea GFSM/ESA/IPSAS.

       Concomitent, participanții au discutat consecutivitatea acțiunilor necesare, acțiunile cheie pentru a fi incluse într- un plan de reforme care să asigure succesul, inclusiv necesitatea organizării instruirilor profesionale în domeniul finanțelor publice în general și, în special, a ținerii contabilității, aliniate la standardele IPSAS. Oricare nu ar fi forma instituțională de organizare a instruirilor, cheia succesului constă în stipularea în cadrul normativ a cerinței de instruire profesională continuă, în colaborarea părților implicate, și anume a Ministerului Finanțelor, asociației profesionale și, desigur, a prestatorului de servicii de instruire.