Concursul din 24 martie 2017

Concursul din 24 martie 2017 „Pentru achiziționarea serviciilor de auditare a situaţiilor financiare anuale 2016 ale Întreprinderii de Stat “Fintehinform” se anulează şi se organizează în mod repetat.  Ofertele societăţilor de audit pentru noul concurs pot fi depuse pînă pe 10 mai 2017, ora 1000, la adresa: MD-2005, mun. Chişinău, str. Constantin Tănase, 7, biroul 34; Tel: 022-26-28-74 

 

ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a serviciilor prin cererea ofertelor de prețuri