ANUNȚ/INVITAȚIE DE PARTICIPARE la procedura de achiziție a serviciilor de Audit

Acest anunț de participare este întocmit în scopul achiziţionării serviciilor de auditare a situaţiilor financiare anuale 2016 conform necesităţilor Întreprinderii de Stat “Fintehinform (în continuare – Cumpărător), pentru perioada bugetară 2017 este alocată suma necesară din surse proprii.

Pentru detalii faceți click pe link