Istoria

  Întreprindere de Stat "Fintehinform" (în continuare ÎS "Fintehinform") este întreprindere al cărei capital social aparține în întregime statului. Fondator al întreprinderii este Ministerul Finantelor al Republicii Moldova.

   În anul 2005 în baza Hotarîrei Guvernului Republicii Moldova nr. 516 din 2 iunie 2005 „Cu privire la structura si efectivul-limita ale aparatului central al Ministerului Finantelor”, Directia generala tehnologii informationale a Ministeru-lui Finantelor, a fost reorganizata în Întreprinderea de Stat „Fintehinform”, în scopul administrarii, mentinerii, dezvoltarii si asigurarii functionarii sistemului informational de gestionare a finantelor publice.

   Întreprinderea de Stat „Fintehinform” își desfășoară activitatea pe principii de autogestiune în conformitate cu Constituția Republicii Moldova, Codului Civil al Republicii Moldova nr. 1107-XV din 06 iunie 2002 cu, modificările si completările ulterioare, Legii nr. 845-XII din 03 ianuarie 1992 cu privire la antreprenoriat si întreprinderi cu, modificarile si completarile ulterioare, Legii nr. 146-XIII din 16 iunie 1994 cu privire la întreprinderea de stat cu, modificarile si completarile ulterioare, alte acte legislative si normative, precum si prevederile Regulamentului Consiliului de administratie si prevederile prezentului Statut.

Denumirea „Fintehinform” are semnificația „Finanțe și tehnologii informaționale”.    

    Însă pîna la fondarea Î.S. "Fintehinform", aceasta a trecut printr-un șir de modificări de statut, ceea ce este descris în continuare.

 Centrul informativ de calcul (CIC) al Ministerului Finantelor Republica Moldova

   Crearea CIC s-a început prin instituirea unui grup de lucru din 6 specialiști de către Institutul Unional de Cercetari Știintific din Moscova în luna septembrie a anului 1972, în cadrul Ministerului Finanțelor din RM sub denumirea "Secția de metodologie în evidenta si tehnica de calcul".
Scopul acestui grup de lucru a constituit elaborarea sistemului informational "Buget". Seful sectiei a fost numit Dl. Ricspun Vladimir Samoilov.
   Anul crucial a fost totusi anul 1973, cînd prin ordinul Dlui Vladimir Arpentiev nr.73-p de la 26 iunie 1973 s-a constituit Centrul de Calcul al Ministerului Finantelor cu startul de activitate de la 1 octombrie 1973. Pentru centrul dat a fost aprobata schema de încadrare din 35 unitati.
Peste un an, în octombrie 1974, Centrul a fost asigurat cu o Mașină Electronică de Calcul (MEC) "Minsc-32", în baza careia și s-a început propriu-zis elaborarea primei transe a sistemului informational "Buget", numit mai tîrziu "ASFR Moldavii".
   În anul 1975 se începe proiectarea la MEC "Minsc-32" a 11 complexe de probleme, numarul colaboratorilor constituind deja 90 de persoane. Se începe implementarea sistemului de prelucrare a informatiei pe asigurarea de stat.
În baza tehnicii de calcul în anul 1976 se elaborează informații pe temele "Elaborarea și evidența planului pe teritoriu a veniturilor din beneficiu («TepruiaH»), "Calculele alocațiilor pentru ocrotirea sănătății".
   În ianuarie 1977, Centrul de Calcul se transformă în Centrul Informativ de Calcul, numarul colaboratorilor atingînd cifra de 121. Directorul CIC devine dl G. C. Antoniev, care în prealabil activa ca vicedirector.
  În anul 1978 CIC este dotat cu o MEC performanta Es 1033. Se începe proiectarea si prelucrarea informatiei pe noi teme: "Calcularea si evidenta impozitului pe imobil si funciar", "Evidenta operativa a modificarilor în planul de venituri din surse extrabugetare", "Evidenta creditelor deschise". Tot în anul 1978 se începe constructia blocului special pentru CIC.
Anii 1979 - 80 sunt consacrati, în mare parte, convertirii proiectelor din anturajul sistemo-tehnic "Minsc-32" în sistemul MEC ES.
Se însusesc seturi noi de sisteme operationale si de programare, ca OS ES VM, INES, JEC, ADOBAS si altele.
  În anul 1979 director al CIC devine dl Anatol M. Rusanovschi, se majoreaza volumele de informatie prelucrata pentru inspectoratele de asigurare de stat.
În anul 1982 CIC trece din blocul MF în noul bloc special constituit, unde activeaza si în prezent.
   În anul 1983 în fruntea colectivului CIC a fost numit dl Tudor P.Dmitriev, care a activat în aceasta functie pîna în anul 1986.
Din realizarile specialistilor CIC în aceasta perioada urmeaza de mentionat elaborarea sistemului de introducere si verificare a datelor SVIVD si sistemul unic de actualizare a informatiei normative.
   Anul 1987 a fost un an de cotitura în asigurarea tehnica a Centrului, un an de modificare a tehnologiilor informationale. Se deconteaza MEC "M-32" si se procura o masina noua mai puternica ES 1055M. Centrul se doteaza cu primele 5 masini: HcKpa-226», prototipul personalierelor de azi. Tot atunci, în anul 1987, se procura primele 10 masini EC 1840, 1841 de arhitectura compatibila cu IBM PC/XT.
În viata colectivului pe multi ani intra notiunile de MS DOS, BAISIC, DIBEIS, Carat, FoxPro.
   În anul 1989 se primesc primele personaliere IBM PC/XT. AT, apoi un lot de 20 personaliere Mozovia PC/XT. Din acest moment începe furtunos sa creasca numarul de probleme proiectate si implementate în practica de lucru a aparatului central, creste calitativ tehnologia de prelucrare a informatiei.
La MEC ES se adauga asa teme, ca totalizarea si analiza formelor I-KP, 2-KP", evidenta investitiilor capitale, AYR, unionale etc.
La personoliere se proiecteaza un complex pentru contabilitate (salariu, notele contabile, evidenta materialelor), totalizarea formelor pe venituri.
Promotori ai valorificarii personalierelor la CIC au fost programistii d.d. Acristinii, Banari, Jitari, Ababii, Volosiuc, Fedorenco, Hîncu.  

Scurt istoric al dezvoltãrii Sistemului Informational al Trezoreriei

Dezvoltarea sistemul trezorerial a avut un impact direct asupra dezvoltarii sistemului informational al Ministerului Finantelor.

Realizarea primelor doua etape (1993 - 1999) de implementare a sistemului trezorerial, care asigura gestiunea bugetului de stat, a fost efectuata cu utilizarea unui SOFT aplicativ elaborat si implementat de catre Centrul Informativ de Calcul al Ministerului Finantelor si bazat pe un complex de HARD de 50 calculatoare si 4 servere primit ca ajutor tehnic din partea Trezoreriei Statelor Unite ale Americii în anul 1996.

SOFT-ul aplicativ a fost elaborat cu utilizarea S.G.B.D. Visual FoxPro 6.0. Alegerea a fost facuta, reiesind din raspândirea larga în Moldova la moment a FoxPro-ului si existenta specialistilor-programatori în utilizarea FoxPro-ului.

În scopul realizarii lucrarilor de implementare a etapei a treia de dezvoltare a sistemului trezorerial în Republica Moldova, Centrul de Calcul al Ministerului Finantelor a elaborat si implementat componente noi ale SOFT-ului aplicativ, care asigura evidenta veniturilor si cheltuielilor bugetelor unitatilor administrativ-teritoriale pâna la nivel de primarie si institutie publica, finantata de la bugetul unitatii administrativ-teritoriale.