Consiliul de administrație

Consiliul de Administrație al Întreprinderii de Stat "Fintehinform" desemnat în următoarea componență: 

Veronica VRAGALEVA – viceministru al Finanţelor, preşedintele Consiliului de Administraţie;
Angela VORONIN – şef Direcţia generală Trezoreria de Stat, reprezentant al Ministerului Finanțelor, membru al consiliului;
Maxim CIOBANU - şef Direcţia managementul lichidităților din cadrul Direcţiei generale Trezoreria de Stat, reprezentant al Ministerului Finanțelor, membru al consiliului;
Valentina CHIPER - șef Direcția politici de reglementare a activității de întreprinzător, reprezentant al Ministerului Economiei, membru al consiliului;
Anna STATNIC - viceadministrator al ÎS „Fintehinform”, membru al consiliului.